REALIZACJE

Wykonaliśmy kilkanaście kilometrów sieci w terenie miejskim m.in. uzbrojenie ulic i całych osiedli dla Urzędu Miasta i Gminy Wrocław, Oleśnicy, Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu, MPWiK, MGK Oleśnica, Urzędu Miasta w Strzelinie.
Zaufali nam także lokalni deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa budowlane i zakłady produkcyjne.

sciankalarseny

Nasze ostatnie inwestycje:

1.Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na potrzeby Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu dla MPWiK S.A. Wrocław.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Siedleckiej dla Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu.​

3. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na os. Zielone Wzgórze dla CTE Projekt 2 Sp. z o.o. Wrocław.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanowskiej i Żernickiej dla Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu.

5. Zarurowanie rowu w ul. Dolnobrzeskiej dla Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

6. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Jerzmanowskiej dla firm Trans-Port oraz AKA we Wrocławiu.

7. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków w ul. Kunickiego dla Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

8. Budowa przyłącza sieci wodociągowej w ul. Jerzmanowskiej dla CSM Mirakas Corp.

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Karmelkowej dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

10. Budowa kolektorów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odbudowa rowu w ul. Wita Stwosza i Oławskiej dla Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie.

11. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej bo budynków przy ul. Dożynkowej, Kościelnej oraz Czekoladowej dla Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.

12. Przebudowa kanału deszczowego w ul. Obornickiej dla Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu.

13. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanowskiej dla Przedsiębiorstwa HAK we Wrocławiu.

14. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanowskiej dla West Wood Product International Sp. z o.o. Wrocław.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Jerzmanowskiej dla Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu.

16. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szewskiej dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mącznej dla Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sołtysowickiej dla MPWiK Wrocław.

19. Budowa drogi technologicznej pieszo-jezdnej w Parku Milenijnym dla Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Lisowicach dla EKO-BAU Sp. z o.o. Wrocław.

21. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mieroszowskiej dla Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu.

22. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatkowskiego dla Urzędu Miasta w Oleśnicy.

23. Melioracje terenów Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych dla Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu.

24. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wałowej dla Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy.

25. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w ul. Głównej dla WPO S.A. we Wrocławiu.