OFERTA

I. WYKONAWSTWO

Oferujemy kompleksowe wykonanie sieci zewnętrznych i uzbrojenia terenów wraz z robotami towarzyszącymi. Bogate doświadczenie pozwala nam wykonywać roboty sprawnie i profesjonalnie, z zakończeniem inwestycji niejednokrotnie jeszcze przed terminem.

Wykonujemy następujący zakres robót:

  1. Budowa i przebudowa sieci sanitarnych, ogólnospławnych, deszczowych, wodociągowych we wszystkich technologiach.
  2. Budowa i odbudowa dróg i chodników o nawierzchniach bitumicznych, betonowych,
    z kostki betonowej i płytek betonowych chodnikowych, ziemnych itp.
  3. Prace specjalistyczne:
  •   Przewierty sterowane, przeciski.
  •   Ścianki szczelne larsena, grodzice.
  •   Odwodnienia wykopów igłofiltrami.
  •   Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe.
II. WYNAJEM SPRZĘTU
Pompa spalinowa do igłofiltrów
Typ: BBA PT 90 HA/B-compact                    
Pompa z napędem spalinowym, w wyciszonej obudowie
                                                 

Koparki kołowe
Atlas 1604
Pojemność łyżki 0,8m3-1,00m3                             

Ładowarki
Fadroma Ł200

Wibromłot na koparce Atlas 1604 do zabijania ścianek szczelnych